Personvernerklæring

Personvernerklæring

Last ned også her som PDF

Intercol BV er produsent og leverandør av "skreddersydde" lim basert på oppskrifter utviklet internt og kommer derfor i begrenset kontakt med bruk

personlige data. Disse dataene gjelder selve organisasjonen, som personaldata, men også kundedata som for eksempel relasjonsdataene, og adresserer også filer for å kunne levere produkter.

Intercol BV legger stor vekt på vern av disse personopplysningene. I denne personvernerklæringen ønsker vi å gi tydelig og gjennomsiktig informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger. Vi gjør alt vi kan for å behandle dataene dine trygt og garantere personvern. Vi håndterer derfor personopplysninger nøye. Intercol BV oppfyller i alle tilfeller de gjeldende lover og forskrifter, herunder generelle databeskyttelsesforskriften.

Dette betyr at vi:

- behandling av personopplysninger i samsvar med formålet de ble gitt, disse målene og typen personopplysninger er beskrevet i denne personvernerklæringen.

- begrense behandling av personopplysninger til kun de dataene som er nødvendige for de formål de behandles for.

- har tatt tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre sikkerheten til personopplysninger.

- absolutt ikke overføre personlige data til andre parter.

- å være oppmerksom på rettighetene knyttet til dine personlige data, for å påpeke dette og for å respektere dem.

Hva behandler vi personopplysninger for

Personlige data behandles av Intercol BV for følgende formål:

- I samråd med kunder eller leverandører behandler vi bedriftsadministrasjonsdataene for å kunne håndtere og gjennomføre arbeidsrelaterte oppgaver.

- I samråd med klienter: ledelse, redigering og behandling av leverte adressefiler.

- I samråd med de ansatte: Data for ansettelseskontrakter, kontrakt og informasjon, lønn og betaling av lønnsrelaterte og juridiske utbetalinger av skatt, sosial forsikring og bidragsavgift.

Tilgang til tredjepart

Dataene som overlates til oss, vil kun bli gitt til tredjepart dersom dette er nødvendig for gjennomføring av de ovenfor beskrevne formål.

Vi bruker bare en tredjepart til (delvis) behandling av produkter eller

tjenester som faller utenfor prosessmulighetene til Intercol BV, for eksempel lønnslønn. Videre vil vi ikke gi informasjonen til andre parter, med mindre dette er lovlig og tillatt.

Lagringsperiode

Intercol BV lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for det formål som disse dataene ble gitt eller er lovforpliktet til.

beskyttelse

Vi har tatt hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot ulovlig behandling. slik som:

- Ledelsen av de ulike digitale systemene av en fast systemadministrator.

- Tilgang til arbeidsplass systemer med tilgangspolitikk.

- Funksjonsrelatert tilgangssikkerhet på systemer som inneholder personopplysninger.

- Lagring av personopplysninger i et beskyttet og sikkert miljø.

Rettigheter vedrørende dine data

Du har rett til å inspisere, rette opp eller slette personopplysningene som Intercol BV har om deg. Du kan også motsette seg behandlingen av dine personlige data (eller en del av det)

av dette) av oss eller av en av våre prosessorer. Du har også rett til å få informasjonen du har overført til deg selv.

klager

Hvis du har en klage om behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss. Hvis vi ikke kommer sammen, har du alltid rett til å sende inn en klage til den nederlandske databeskyttelsesmyndigheten, dette er den nederlandske tilsynsinstitusjonen.

Som Intercol BV er vi ansvarlige for behandlingen av personopplysningene som er overlatt til oss. Hvis du, etter å ha lest vår personvernpolicy, eller i en mer generell forstand, har spørsmål om dette eller ønsker å kontakte oss, kan du kontakte oss ved hjelp av følgende kontaktdetaljer:

Intercol BV

Marconistraat 7

6716 AK Ede

info@intercol.nl

Telefon +31 (0) 318 63 63 63

kontakter:

- John van Veldhuizen (administrasjon); john.vanveldhuizen@intercol.nl

- Steven de Jong (direktør, personvernsansvarlig); steven.dejong@intercol.nl