Samtal: +31(0)318636363 | e-post: info@intercol.nl

Sekretessutlåtande

Sekretessutlåtande

ladda ner även här som PDF

Intercol BV är producent och leverantör av "skräddarsydda" lim baserat på recept utvecklade internt och kommer därför i begränsad kontakt med användningen

personuppgifter. Dessa data avser organisationen i sig, till exempel personaldata, men även kunddata som relationen data och även adressfiler för att kunna leverera produkter.

Intercol BV fäster stor vikt vid skyddet av dessa personuppgifter. I denna sekretesspolicy vill vi ge tydlig och transparent information om hur vi hanterar personuppgifter. Vi gör allt vi kan för att behandla dina uppgifter på ett säkert sätt och garantera integriteten. Vi hanterar därför personuppgifter noggrant. Intercol BV följer i alla fall gällande lagar och andra författningar, inklusive Allmänna dataskyddsåtgärder.

Det innebär att vi:

- Behandling av personuppgifter i enlighet med syftet med vilka de tillhandahölls, dessa mål och typ av personuppgifter beskrivs i denna sekretesspolicy.

- begränsa behandlingen av personuppgifter till endast de uppgifter som är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas.

- har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten för personuppgifter

- Säkerligen inte överföra personuppgifter till andra parter.

- Att vara medveten om rättigheterna avseende dina personuppgifter, att påpeka detta och att respektera dem.

Vad behandlar vi personuppgifter för

Personuppgifter behandlas av Intercol BV för följande ändamål:

- I samråd med kunder eller leverantörer behandlar vi företagets administrativa uppgifter för att kunna hantera och genomföra arbetsrelaterade uppdrag.

- I samråd med kunder: hantering, redigering och bearbetning av levererade adressfiler.

- I samråd med medarbetarna: Uppgifter om anställningsavtal, kontrakt och information, löner och betalning av löne- och juridisk betalning av skatter, sociala avgifter och avgifter.

Tillhandahållande till tredje part

Uppgifterna som tilldelats oss kommer endast att lämnas till tredje part om detta är nödvändigt för utförandet av ovan beskrivna ändamål.

Vi använder endast en tredje part för (delvis) bearbetning av produkter eller

tjänster som faller utanför Intercol BV: s bearbetningsmöjligheter, till exempel lönelöner. Dessutom lämnar vi inte informationen som lämnats till andra parter, såvida inte detta är lagligt obligatoriskt och tillåtet.

Lagringsperiod

Intercol BV lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för det syfte för vilket dessa uppgifter lämnades eller krävs enligt lag.

skydd

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olaglig behandling. såsom:

- Förvaltningen av de olika digitala systemen av en fast systemadministratör.

- Tillgång till arbetsplatsen med åtkomstpolitik.

- Funktionsrelaterad åtkomstsäkerhet på system som innehåller personuppgifter.

- Förvaring av personuppgifter i en skyddad och säker miljö.

Rättigheter om dina uppgifter

Du har rätt att inspektera, rätta till eller ta bort de personuppgifter som Intercol BV har om dig. Du kan också invända mot behandlingen av dina personuppgifter (eller en del av det)

av detta) av oss eller av en av våra processorer. Du har också rätt att få den information som du lämnat till dig själv.

klagomål

Om du har ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi inte kommer ihop har du alltid rätt att göra ett klagomål hos den nederländska dataskyddsmyndigheten, det här är den nederländska tillsynsinstitutionen.

Som Intercol BV ansvarar vi för behandlingen av personuppgifter som är anförda till oss. Om du, efter att ha läst vår sekretesspolicy, eller i en mer allmän bemärkelse, har frågor om detta eller önskar kontakta oss, kontakta oss med hjälp av följande kontaktuppgifter:

Intercol BV

Marconistraat 7

6716 AK Ede

info@intercol.nl

Telefon +31 (0) 318 63 63 63

kontakter:

- John van Veldhuizen (administration); john.vanveldhuizen@intercol.nl

- Steven de Jong (chef, sekretesschef) steven.dejong@intercol.nl