Verantwoord ondernemen

We onderscheiden ons door ons lidmaatschap van SEDEX. De Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX) is een wereldwijd samenwerkingsplatform over verantwoordelijk ondernemerschap. Het helpt in het verzamelen en delen van gegevens over de arbeidspraktijken in de industriële keten.
SEDEX-leden werken aantoonbaar, naast de principes van de ETI Base Code (= Ethical Trading Initiative), naar de Best Practice Guidance, met behulp van auditsysteem SMETA over de prestaties ten opzichte van het arbeidsrecht, leveranciers, milieu, duurzaamheid en de implementatie er van.

Onze Corporate Social Responsibility (CSR) is door EcoVadis beoordeeld en heeft met 58 punten een ‘silver’ status. Vanaf 61 punten wordt ‘gold’ uitgereikt.

Daarnaast monitoren we ons MVO-beleid met behulp van de MVO-balans in 10 indicatoren verdeeld over 5 thema’s.

Ons beleid is er op gericht om onze milieuprestatie te verbeteren en ons energieverbruik terug te dringen.
Om dit goed in beeld te krijgen hebben we de Milieubarometer in gebruik, en monitoren we ons verbruik en afvalstromen.

Onze CO2-footprint in het referentiejaar 2015 was 274 ton CO2.
Onze groei in jaar 2018 resulteerde in een uitstoot van 291 ton CO2. Dit komt door ruimere productietijden, groeiende vraag naar goede lijm, investeringen in een warmtekast en digitale systemen en meer werknemers. De relatieve footprint is t.o.v. referentiejaar gedaald. Het plaatsen van zonnepanelen en de overgang naar elektrisch vervoer zal de dalende trend voortzetten.