Golfkarton Inliner lijmen


Nieuwsbrief voor de golfkartonindustrie
1. Machines moeten steeds sneller!

Door veranderingen van de markt, machines, materiaal en klantwensen worden o.a. de kennis van mensen, innovatie en een betrouwbaar en efficiënt productieproces van steeds meer doorslaggevende betekenis.

Machines moeten steeds sneller produceren dat tot gevolg heeft dat vele zaken moeten worden aangepast om de productiecapaciteit en kwaliteit te verbeteren. Eén van de veranderingen die veel wordt toegepast is het omzetten van het traditionele lijmwiel naar contactloos spuiten.

Door over te stappen op een elektronische aansturing i.p.v. een mechanische aansturing bij de lijmapplicatie ontstaan vele voordelen zoals hogere snelheid van lijmtoediening, nauwkeuriger en betrouwbaarder aanbrengen van lijmpatronen en hiermee samengaand kostenbesparingen. Het is dan ook niet vreemd, dat systeemleveranciers hierop inspelen en passende oplossingen aanbieden.

2. Ontwikkelingen.

De spuitsystemen zijn uitgegroeid tot complexe oplossingen en hebben hun weg gevonden naar de kartonnage industrie. Ze hebben voor machine aanbieders als Bobst, Heidelberg, Vega, etc. de deuren geopend om met hogere snelheden verpakkingen te produceren. Vanaf de eerste minuut en nog steeds volgt Intercol de ontwikkelingen rondom spuitapplicatie. Door samenwerking met de machinebouwers en gebruikers zijn wij zeer vertrouwd geraakt met deze markt en hebben wij lijmen kunnen ontwikkelen die een stabiel en succesvol productieproces garanderen.

3. Kostenbesparingen

De investering in spuitapparatuur is niet goedkoop maar resulteert doorgaans al snel in kostenbesparingen. Naast het feit dat er in minder tijd meer geproduceerd wordt (sneller afbindende lijm is nodig), komen de kostenbesparingen ook vaak voort uit:

corrugated board adhesives

  • Minder grote gebieden met lijm voor een goed eindproduct. Lijm hoeft niet over de hele plaknaad te worden aangebracht zoals dat veelal met een lijmwiel gebeurd.
  • Gunstigere dosering van de lijm door regelbare druk bij de spuitapparatuur.
  • Gunstigere dosering van de lijm, doordat sommige systemen de mogelijkheid hebben om met dots te lijmen i.p.v. lijmstrepen bij lagere productiesnelheden tijdens bijv. het opstarten.

 

4. Waaraan moet de lijm voldoen.

high speed gluing corrugated board industrySamen met de ontwikkeling van de spuitapparatuur hebben onze lijmen zich mee ontwikkeld tot producten, die:

  • Een minimale tot geen vervuiling van de nozzles laten zien, waardoor onregelmatige lijmpatronen of blokkades van de spuitmond worden vermeden.
  • Een schone verwerking laten zien zonder spatten/satellieten
  • Goede opstart eigenschappen bezitten, zelfs na een langere machinestop.
  • Geen verstopping van lijmfilters laten zien.
  • Hoge afbindsnelheden bezitten, waardoor geen problemen kunnen ontstaan met de automatische inpakstraat aan het einde van de persband.
  • Een snelle tack-ontwikkeling vertonen, zodat de belasting van de plaknaad tijdens de productie niet leidt tot fish-tailing of evt. losse plaknaden.

5. Betrouwbaarheid

Door de hogere snelheid met spuittechnieken wordt het steeds moeilijker om met visuele technieken de kwaliteit tijdens de productie te waarborgen. Dit wordt steeds vaker langs een elektronische weg opgelost. Om de lijm beter zichtbaar te maken, kan de wens bestaan de lijm in te kleuren of geschikt te maken voor detectie met UV. Ook deze wensen zijn ons niet onbekend en kunnen in onze lijmrecepturen worden ingebouwd.

6. De juiste grondstoffen

Vele verpakkingen die geproduceerd worden bereiken hun einddoel in de voedingsmiddelenindustrie. In deze sector zijn HACCP en voldoen aan levensmiddelenwetgevingen een must. Ook lijmen moeten hieraan voldoen en kennen afhankelijk van de wetgeving EU, FDA, BfR, etc. de nodige criteria waaraan voldaan moet worden. De grondstoffen bij Intercol worden zodanig geselecteerd, dat aan alle wetgevingen voldaan kan worden.

Een doorlopend discussiethema binnen de grondstoffen zijn de weekmakers, in het bijzonder de ftalaatbevattende weekmakers worden als schadelijke stoffen voor de gezondheid gezien. De wetgevingen hebben hierin geen uniform standpunt. Intercol kent in dit echter wel een duidelijk standpunt: Intercol zal geen ftalaatbevattende weekmakers inzetten in hun producten en zal wanneer gewenst onze klanten voorzien van weekmakervrije formuleringen.

Bovenstaande lijmeisen, wensen en wetgevingen zijn verwerkt in een indrukwekkende reeks lijmen die in de praktijk hun sporen hebben verdiend.

Zoekt U ook een dergelijke lijm of een lijm met een tailor-made oplossing voor een specifiek probleem of heeft u naar aanleiding van de brief vragen die nog niet besproken zijn, neem dan contact op met:

Adrie Donker

Kleefstoffen- en Applicatiespecialist, Intercol BV

Mobiel:     +31-6-20015042

Tel Werk:  +31-318-636363

Fax Werk: +31-318 639474

Mail:          adrie.donker@intercol.nl

Web:          www.intercol.nl

Contact our adhesives specialists

 

Categorieën

Archief