Dispersielijm

Een dispersie is een typisch mengsel waarbij lijmdeeltjes zijn verdeeld in water. Het is geen oplossing. Typisch voorbeeld van een dispersielijm is de witte houtlijm. Dispersielijmen kennen bij Intercol twee hoofdgroepen,

Milieuvriendelijkheid

Dispersielijmen van het SML type zijn bij Intercol samengesteld uit grondstoffen die zijn toegelaten voor het gebruik bij verpakkingen van levensmiddelen. Ook zijn dispersielijm van het SML type doorgaans onschadelijk voor het milieu en volledige biologisch afbreekbaar. Per dispersielijmtype kan daar een verklaring, SDS en TDS over worden afgegeven.

Voorbeelden van toepassingen met dispersielijmen