Lijm wisselen – hoe doe je dat en waar moet je op letten?

Bij het uitwisselen van een hotmelt, bijvoorbeeld voor een tijdelijke test of omschakeling op een nieuwe lijm, zijn er een aantal zaken waarmee rekening gehouden dient te worden, om met name, problemen op de langere termijn te voorkomen. Hoewel hotmelts in vorm en kleur veel op elkaar kunnen lijken, kunnen de formuleringen en gebruikte grondstoffen sterk van elkaar verschillen.Het uiterlijk bij kamertemperatuur zegt niet veel over de chemische samenstelling en hoewel het in de praktijk vaak goed gaat, kan een mengsel van twee op elkaar lijkende hotmelts een chemische onverdraagzaamheidreactie veroorzaken die voor grote problemen kan zorgen.

Hiernaast kunnen zelfs de chemisch verdraagzame hotmelts, vanwege hun onderlinge verschillen in bijvoorbeeld viscositeit, bij menging voor problemen zorgen of op zijn minst de oorzaak zijn van een mislukte test of niet-representatieve beoordeling van de verlijmingresultaten.

Verder wordt er in praktijk gebruik gemaakt van spoel- en reinigingsmiddelen om de apparatuur voor een lijmwissel “schoon” te maken. Hoewel deze middelen in een aantal specifieke gevallen goed bruikbaar zijn, is het gebruik ervan in de meeste gevallen af te raden.

Lijmwisselen – wat er vooraf gecontroleerd moet worden ?

Voordat u de geplande wissel gaat uitvoeren is het raadzaam de verdraagzaamheid van de betreffende hotmelts te laten testen. De lijmleverancier kan met een kleine hoeveelheid lijm, een relatief eenvoudige laboratoriumproef uitvoeren waarmee duidelijkheid verkregen wordt over de chemische verdraagzaamheid van de hotmelts.
Wanneer de uitslag van de proef een onverdraagzaamheid aantoont, dienen de vervolgstappen met extra zorgvuldigheid te worden uitgevoerd.

De lijmen zijn op verdraagzaamheid getest – hoe nu verder ?

Stap 1; Het leegmaken van de lijmtank


Allereerst dient de lijm zoveel mogelijk uit het systeem verwijderd te worden. De lijmtank kan via het aftappunt afgetapt worden (met de nodige voorzorgsmaatregelen voor het vrijkomen van hete lijm !).
Hierbij is het raadzaam om het hoofdfilter te controleren op overmatige vervuiling. Wanneer blijkt dat het filter sterk vervuild is, dient dit vervangen te worden.

hot melt changing testing another type

Stap 2; Temperatuur verlagen

Wanneer de tank leeg is, dient het hele systeem op een lage temperatuur ingesteld te worden. Hierbij kan een temperatuur van ca. 20-30C boven het smeltpunt (ook wel “Ring & Ball temperatuur” genoemd) van de nieuwe hotmelt worden aangehouden. De tank kan gevuld worden met de nieuwe hotmelt.

Stap 3; Spoelen van het lijmsysteem


Om te voorkomen dat verontreiniging die reeds in het systeem aanwezig is (verkoolde deeltjes etc.) in de kleine kanaaltjes van de spuitkoppen terecht kan komen en hier voor verstoppingen kan zorgen, is het raadzaam de koppen van de slangen los te koppelen.
Wanneer de nieuwe hotmelt in de tank gesmolten is, kan worden gestart met het spoelen van de slangen.
Doordat de nieuwe lijm op lagere temperatuur een hoge viscositeit heeft (dikker is), wordt hiermee de aanwezige oude lijm uit de slangen “gedrukt”. Een verhoogde pompdruk is hierbij vaak vereist.

Stap 4; Spuitkoppen monteren

Wanneer de gespoelde hotmelt die vrijkomt aan het uiteinde van de losgekoppelde slangen er schoon en consistent uitziet, dient het systeem drukloos gemaakt te worden en kunnen de spuitkoppen gemonteerd worden.

Stap 5; Inlinefilters monteren en spoelen

Wanneer voor de spuitkoppen “in-line” filters geplaatst zijn, is het raadzaam deze te vernieuwen.
Na montage van de spuitkoppen dienen deze als laatste met nieuwe hotmelt doorgespoeld worden.

filter in kop
hotmelt jetting head

Alle stappen zijn zorgvuldig uitgevoerd, maar er blijven verstoppingen optreden?

Oude, reeds aanwezige vervuiling en afzettingen in met name de slangen, kan dikwijls niet volledig verwijderd worden.Door het gebruik van nieuwe, schone en heldere hotmelts kan het voorkomen dat deze oude vervuiling langzaam loskomt en voor verstoppingen zorgt. In dat geval is het noodzaak de slangen te vernieuwen.
Tevens komt het vaak voor dat door het bewegen van de slangen gedurende het wisselproces, deze oude vervuiling losraakt en in de dagen na het wisselen verstoppingen veroorzaakt. In dat geval is het raadzaam opnieuw op lagere temperatuur te spoelen. Mocht dit niet baten, dan zullen de slangen vernieuwd moeten worden.Als u deze handelingen niet zelf wilt doen, of niet het juist geschoolde personeel de werkzaamheden kan uitvoeren, neem dan contact met ons, of uw eigen hotmelt apparatuur leverancier op voor het maken van een afspraak.

Contact our adhesive engineers

 

 

Categories

Pagina’s over lijmen